DJcooper.sk – Správna stratégia pri Google Ads dokáže zázraky

Ako pomocou reklám vo vyhľadávaní efektívne zacieliť ľudí, ktorí si chcú za profesionálne služby priplatiť? Toto bolo naše riešenie pre DJ Cooper.

800€

odhadovaná hodnota leadu

2,88%

konverzný pomer

8,50€

priemerná cena za lead

Klient

DJ Cooper je prémiový svadobný DJ, koordinátor a starejší. Veľmi dobre vie, kto sú jeho klienti. Sú to svadobné páry, ktoré chcú mať prvotriednu svadobnú zábavu so špičkovou technikou a bezproblémovou organizáciou. Skrátka ľudia, ktorí si chcú za kvalitu priplatiť. 

Ciele

Hlavným cieľom bolo získavať leady pomocou webstránky djcooper.sk. Avšak DJ Cooper má špecifickú klientelu, ktorá má záujem o prémiové služby. Preto bolo potrebné zabezpečiť, aby sa na web dostali práve takýto potenciálni klienti. 

Výzvy

Najväčšou výzvou bolo zacielene na klientelu, ktorá je ochotná priplatiť si za prémiové služby. Skrátka, nechceli sme rozpočet na reklamy míňať na ľudí, ktorí idú iba po cene. Problém však bol ako to urobiť ešte pred tým, ako zaplatíme za reklamu. 

Stratégia

  • zacieliť na správne kľúčové slová, avšak bolo dôležité vyhnúť sa výrazom, ktoré obsahovali slovo „cena“, „lacný“ a podobne
  • napísať reklamy tak, aby sme vyzdvihli kvalitu vysokú úroveň služieb, to väčšinou odradí ľudí, ktorí idú po najnižšej cene
  • nájsť long-tailové kľúčové slová, ktoré budú prinášať konverzie, no cena za klik bude relatívne nízka
  • spustiť inteligentné bidovanie podľa publík a konverzií
 

Výsledky

Hneď od začiatku začali reklamy prinášať želané výsledky. Konverzný pomer z reklám bol 2,88% a cena za lead bola 8,50€, no hodnota leadu sa bežne dostala na sumu 800€. Vďaka tomu náklady na reklamu tvorili iba 1% z hodnoty objednávky.

Ste pripravený začať?

A spoločne vytvoriť kampane, ktoré budú mať úspech?