Protechnik.sk – Pomer tržieb k budgetu na Google Ads 724%

Ako získavať hodnotné objednávky pre lokálneho predajcu záhradnej techniky Protechnik.sk

724%

pomer tržieb k budgetu Google Ads

36%

bounce rate

720€

priemerná suma objednávky

Klient

Predajca špičkovej záhradnej techniky Protechnik.sk, ktorý sa musel prispôsobiť trhu a prejsť na predaj online. Jeho problém však je, že väčšina sortimentu tvorí pomerne veľké a ťažké záhradné stroje, ktoré sa musia doručovať osobne, tak aby ich dokázal zákazníkom predviesť a poučiť ich o prevádzke.

Ciele

Získať čo najviac objednávok v oblasti 50 km od kamennej predajne Protechnik. 

Výzvy

Práve kvôli doprave, sme boli limitovaní oblasťou, ktorú môžeme zacieliť. Pre klienta nemá zmysel, aby doručoval objednané výrobky do vzdialenosti väčšej ako 50 km od jeho kamennej predajne. Kvôli tomu sme museli prísť s riešením ako jednoducho a efektívne vytvoriť kampane na čo najviac kľúčových slov, tak aby sme dokázali minúť budget v danej oblasti. 

Stratégia

  • vytvoriť automatizované kampane na čo najviac podstránok, tak aby sme minimalizovali čas potrebný na tvorbu reklám
  • optimalizovať kľúčové slová, tak aby sme cielili iba na ľudí, ktorí chcú reálne nakúpiť
  • spustiť kampane čo najskôr, keďže sme boli v časovej tiesni, kvôli sezónnosti tovaru
 

Výsledky

Počas prvého mesiaca kampaň dosiahla pomer obratu k minutému budgetu 724%. Najmä kvôli dôkladnej optimalizácii sme dokázali získať priemernú hodnotu objednávky 720€. A to všetko, počas nie veľmi optimálnej sezóny. 

Ste pripravený začať?

A spoločne vytvoriť kampane, ktoré budú mať úspech?